صفحه اصلی | 
 


لطفا اطلاعات فرم زیر را جهت درخواست بازدید از پروژه تکمیل فرمائید.


مشخصات پروژه

آدرس پروژه:

تاریخ درخواست بازدید:

کالای مورد نیاز:

مشخصات مسئول هماهنگ کننده بازدید

نام هماهنگ کننده:

سمت هماهنگ کننده:

شماره موبایل:
اطلاعات تماس:

آدرس دفتر مشهد: خیابان سناباد غربی، جنب بانک تجارت، شماره 643
شـمـاره تـمــاس: 05138457722
شماره تلگــــرام: 09155803380

.Poineer Middle East HVAC 2012 - All rights reserved ©